РЕКО СТРОЙ ООД
електрозахранване

проектиране, ремонт, изграждане

електрозахранващи системи СрН и НН
ТП, МКТП, мачтови трафопостове
улични и площадкови осветления
 

партньори


по-големи обекти 2005 година

по-големи обекти 2006 година

по-големи обекти 2007 година

по-големи обекти 2008 година

по-големи обекти 2009 година

по-големи обекти 2010 година

по-големи обекти 2011 година

по-големи обекти 2012 година

по-големи обекти 2013 година

по-големи обекти 2014 година

по-големи обекти 2015 година


info@rekostroi.com

GSM: 0879 86 26 86